Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2012

lipcowa
- Wiem, że za mną nie tęsknisz! Czuję ten brak tęsknoty z Twojej strony...
- W jaki niby sposób? Bo się nie teleportuje tam do Ciebie?!
- No dokładnie! Żebyś wiedziała!
— jak ja Cię uwielbiam... chcę Cię obok, zaraz.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
lipcowa
1834 49d9
Reposted frompunkahontaz punkahontaz

October 18 2012

lipcowa
lipcowa
9832 c8c6
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree viaucieknijmi ucieknijmi
lipcowa
lipcowa
2538 6afd
Reposted frommartynkowa martynkowa viaucieknijmi ucieknijmi
lipcowa
5146 cc00
Reposted fromsoll soll viaucieknijmi ucieknijmi

October 17 2012

lipcowa
9215 4e24
Lucy Hale
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
lipcowa
I'm fine 
but no happy...
— House
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamefir mefir
lipcowa
9072 af97
Reposted fromretaliate retaliate
lipcowa
nevermind - I was obviously too good for you
lipcowa
3564 0629
Reposted fromretaliate retaliate

October 16 2012

lipcowa
0401 c428
Reposted frompiepszoty piepszoty viatwice twice
lipcowa
7224 d38c
Reposted fromretaliate retaliate
lipcowa
Chcąc rozbudzić w sobie siłę życia, biczuję się wspomnieniami.
— z serii wyznań
Reposted fromMissMurder MissMurder viamefir mefir
lipcowa
3177 0ef9
lipcowa
0445 f983
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
lipcowa
lipcowa

a jeżeli już zawsze będzie tak jak teraz? co wtedy?

— 21:30
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamefir mefir

October 15 2012

lipcowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl